Ψυχολόγος Ηράκλειο Κρήτης - Ελένη Προγουλάκη
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα

To Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962 από τον κλινικό ψυχολόγο Dr. Thomas Gordon, και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως το πρώτο εργαστήριο για γονείς με βάση τις δεξιότητες επικοινωνίας.

περισσότερα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία και το σεβασμό.

περισσότερα