Ψυχολόγος Ηράκλειο Κρήτης - Ελένη Προγουλάκη
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα

Έναρξη νέων Εργαστηρίων τον Ιανουάριο του 2024. To Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962 από τον κλινικό ψυχολόγο Dr. Thomas Gordon, και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως το πρώτο εργαστήριο για γονείς με βάση τις δεξιότητες επικοινωνίας.

περισσότερα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα

Εναρξή νέου κύκλου ΕΑΓ. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία και το σεβασμό.

περισσότερα
Επικοινωνία με το παιδί και τον έφηβο
Επικοινωνία με το παιδί και τον έφηβο

Ένα τρίωρο βιωματικό εργαστήριο που απευθύνεται σε γονείς παιδιών κάθε ηλικίας, με στόχο την εκμάθηση τρόπων επικοινωνίας που διευκολύνουν τη δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης με τα παιδιά.

περισσότερα
Συζητάμε για το θυμό των παιδιών
Συζητάμε για το θυμό των παιδιών

Ένα δίωρο εργαστήριο για γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, με στόχο την κατανόηση του συναισθήματος του θυμού καθώς και την εκμάθηση τρόπων για να διευκολύνουμε τα παιδιά στη διαχείρισή του.

περισσότερα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα
Εργαστήριο Αποτελεσματικού Γονέα

Εναρξή νέου κύκλου ΕΑΓ. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία και το σεβασμό.

περισσότερα